Persoana fizica:

1. Copia buletinului de identitate;

2. Copia cărţii de muncă;

3. Copia permisului(lor) de conducere a persoanei(lor) ce vor conduce mijlocul de transport;

4. Certificatul de la locul de muncă privind salariul pentru ultimile 12 luni;

5. Formular de solicitare (Descarcă aici).


Persoana juridica:

1. Formular de solicitare (Descarcă aici);

2. În copie: Certificatul de înregistrare, Statutul (cu toate modificările), Contractul de constituire/Declaraţie de fondare, buletin de identitate al administratorului şi contabilului-şef;

3. Extras de la Camera Înregistrării de Stat privind managerul şi fndatorii întreprinderii;

4. Licenţele privind desfăşurarea activităţilor curente, inclusiv activităţii de creditare (in cazul in care activitatea este licenţiată);

5.Documentele contabile (bilanţul societăţii pentru ultimul an, Forma 5C pentru fiecare trimestru al anului curent);

6. Copia permisului de conducere;

7. Alte documente pertinente care ar putea contribui la examinarea solicitarii respective si luarii unei decizii in privinta oferirii bunurilor in leasing.